Emilia Hagberg

Ikon

Bloggen har flyttat

Min nya blogg hittar du på http://www.emiliahagberg.se/

Välkommen dit!

Filed under: Uncategorized

Urmanisma säger det så enkelt.

Effektivare transporter av Urbanisma.

Filed under: Uncategorized

Parkering planerar staden

Idag skriver jag på SvD Opinion om parkering i Stockholm:

”Stockholmarna blir snabbt fler. Det ställer höga krav på hur Stockholm planeras – hur används stadens begränsade yta bäst? I dag tar biltrafiken och dess parkeringar upp stor plats. Ytan för bilarnas gatuparkering i Stockholms innerstad är närmare 550 000 kvadratmeter. En yta som motsvarar ett och ett halvt Gamla stan.” 

Med anledning av detta arrangerar vi ett öppet seminarium den 3/5 om hur parkerade bilar påverkar stadsplaneringen.

PLATS: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm
TID: Tisdag 3 maj 2011 kl 15.00-17.00
PROGRAM:

15.00-15.05 Emilia Hagberg, Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stadshus hälsar välkomna

15.05-15.35 Jan Usterud Hanssen, forskare vid Transportökonomisk  institutt, Oslo Det finns inga gratis parkeringar – parkeringsstrategins utmaningar och möjligheter

15.35-15.55 Anders Roth, miljöchef, Trafikkontoret, Göteborgs stad
Parkeringspolicy i Göteborg – målsättningar för hållbar stadsplanering

15.55-16.15 Anders Gardebring, talesperson, Yimby
Bilen och promenadstaden

16.15- 17.00 Paneldiskussion med frågor från publiken

17.00-18.00 Mingel med kaffe och smörgås i Teaterbaren

Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs då antalet platser är begränsat. Skicka en anmälan senast den 27/4 till mp.slk@stockholm.se Vid frågor vänligen kontakta Karin Kressner, 076-12 29 601.

Vi ses där!

Urbanisma säger det så enkelt – Effektivare transporter.

Läs även repliken från Moderaterna och kommentar från Nätverket Solnacyklister.

Annons

Filed under: Uncategorized

Cykelsatsningen som kom av sig

DN skriver idag om det som kallas storsatsning för cyklister. I  artikeln nämns en massa projekt som om de är på gång.

I själva verket är det en beskrivning av en rad nödvändiga cykelsatsningar som finns med i de cykelplaner som togs fram i början av 2000-talet. När Alliansen tog makten 2006 stannade utbyggnadstakten av. De senaste åren har det bara satsat mellan 10 och 15 miljoner kr årligen på utbyggnad enligt cykelplanerna. Med den utbyggnadstakten skulle det ta 100 år för cykelbanenätet att byggas ut till anständig nivå.

I Alliansens Stockholm fick Trafikkontoret 2011 en halv miljard mer i investeringsmedel. Av dem är bara 10 miljoner kr reserverade till cykelbanor.  Det visar tydligt på att bilen fortfarande står högst upp på prioriteringslistan.

Det behövs mer pengar för cykelinvesteringar, det är uppenbart.  Miljöpartiet vill att en större andel av trafikinvesteringarna ska gå till cykelsatsningar.

Cyklisterna blir bara fler och fler, och av alla typer. Kolla in Metros artikel om olika cykeltyper. Fast min typ, cykla-till-jobbet- och-hämta- och-lämna-barn-på-en-helt-ok-cykel saknas.

Filed under: Stadsplanering, Trafik

Förbifart Stockholm går att stoppa

Att fortsätta planera för Förbifart Stockholm är att backa in i framtiden. 30 miljarder läggs på en motorväg , pengar som istället kunde användas till kollektivtrafik. Förbifart Stockholm kan aldrig bli ett kollektivtrafikprojekt även om en del politiker intalar sig det. Några bussfiler med dåliga anslutningar till befintliga kollektivtrafikknutar i bästa fall.

Ett sätt att få motståndarna mot motorvägen att tystna är ju att hävda att allt redan är klart. Det går inte att stoppa. Men Förbifart Stockholm är långt ifrån färdigställd och kommer bli en valfråga i nästa val 2014. Det skriver jag tillsammans med mina miljöpartikollegor Åsa Romson och Yvonne Blombäck på SvD Brännpunkt.

 Morgondagens trafiklösningar inriktas på att.

Filed under: Uncategorized

Hellre cyklar och kollektivtrafik än parkerade bilar

Det kan tyckas enkelt! Vi bygger parkeringsgarage och så parkerar bilarna där och gatorna töms på parkerade bilar.

Problemet är bara att det inte är så enkelt!

I måndags antog kommunfullmäktige ett program för 5000-6000 nya parkeringsplatser i garage. Utan att det finns en plan för att ta bort några parkeringsplatser på gatan.

Det är bakvänt tänkt.

Fler parkeringsplatser leder till mer trafik och mer trängsel i stan.  Det finns det mycket forskning som visar. Det går inte att bygga fler parkeringsplatser i all oändlighet när staden växer och blir tätare. Strategin måste läggas om.

Först när det finns en parkeringsstrategi som har som utgångspunkt att minska biltrafiken och öka framkomligheten för gående,  cykling och kollektivtrafik  bör man fundera över  om, och i så fall var, parkeringsgarage ska finnas.

 I rapporten  Hållbara städer , som presenterades i riksdagen förra vecka gjordes det tydligt en sak. Planeringen i en stad måste utgå från gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

I den ordningen. Gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Varför då Stockholm ska fortsätta att erbjuda subventionerade parkeringsplatser för dem som har bil är obegripligt. Det innebär att de som valt att inte ha bil betalar för dem som har bil. Det är i praktiken en omfördelning  till fördel för män och höginkomststagare eftersom de äger fler bilar.

Intressant nog stod Alliansen och Socialdemokraterna sida vid sida i debatten och kramade bilen. Men har man gjort det så länge är det uppenbarligen svårt att tänka om. Trots att fakta talar emot dem.

Filed under: Uncategorized

Bilder från årsmötet

Min kollega Per Bolund har en ny blogg, bland annat ligger där bilder från årsmötet i helgen.

Filed under: Grönt

Tyck till om din stad!

I Stockholm har det med de senaste åren med alliansen blivit svårare för medborgare att tycka till och påverka sin stad.  På andra håll utvecklas det istället nya former för medborgarförslag. Här är ett inspirerande förslag från Chicago, Memphis, San Jose och New York:  Give a Minute!

Läs mer på opinionsbildning.se

Filed under: Uncategorized

Stadsmiljöråd istället för aktion

Igår beslutade kommunfullmäktige om ett Stadsmiljöråd.

Syftet med Stadsmiljörådet  fortfarande  väldigt oklar.  Stadsmiljöberedningen ska enligt instruktionerna bereda och samordna arbete om bland annat luftkvalitet och dubbdäcksbegränsningar, cykelprogram, matavfallskvarnar och en del annat. Men besluten ska, om det nu blir några beslut, tas någon annanstans.

Stadsmiljörådet tar inga egna beslut.

Stockholm behöver ett strategiskt klimatarbete med ordentliga resurser, inte ytterligare en diskussionsklubb!  En diskussionsklubb som dessutom är ett resultat av jobbiga förhandlingar inom alliansen.

Det spelar ju ingen roll hur mycket det bereds när det saknas pengar. Investeringarna i cykelvägnätet behöver kraftigt utökas. Miljöpartiet har i Stockholms stads budget därför avsatt 100 miljoner kronor varje år till cykelsatsningar. I alliansens budget är inte cykling en prioriterad fråga.

Produktionen av biogas i Stockholm måste komma igång på allvar och matavfallet ska ses som en resurs. Där är alliansen helt visionslösa och saknar mål för ta hand om matavfall från hushåll.  70 % insamling av matavfall om några år är helt realistiskt om det finns intresse och politik. Det saknas hos alliansen.

Stockholm behöver ett centralt strategiskt miljö- och klimatarbete. Det har Miljöpartiet föreslagit i våra budgetförslag i flera år. Men det är något annat än det Stadsmiljöråd som nu inrättas.

Ett centralt ansvar för stadens strategiska miljö- och klimatfrågor, klimatberedskap och för att styra satsningar inriktade på att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030 och så att det arbetet når ut till varje nämnd och  varje bolag och alla stadens verksamheter.

Det krävs aktiv styrning samt klimat- och miljösamordning centralt för att prioritera, driva på och följa upp förvaltningarnas och bolagens klimat- och miljöarbete.

Det återstår att se vad som händer i Stadsmiljörådet som Centern är så stolta över. Som vice ordförande kommer jag ju att följa det på nära håll.

Filed under: miljö, Stadsplanering, Trafik

Förbifart Stockholm är inget kollektivtrafikprojekt

Sluta låtsas att Förbifart Stockholm är ett kollektivtrafikprojekt!

30 miljarder planeras att plöjas ner i ett motorvägsprojekt som inte kommer leda till att trängseln i Stockholmstrafiken och på Essingeleden löses. Enligt de prognoser som gjorts så kommer biltrafiken i Stockholmsregionen öka med Förbifarten. Samma prognoser pekar ut utökade trängselavgifter som det som kan avlasta Essingeleden och områdena omkring centrala Stockholm.

Fler och fler Förbifartsförespråkare lyfter upp spår eller busslinjer på Förbifarten som en lösning. Det gäller både Alliansen och Socialdemokraterna. Men i Trafikverkets planering för Förbifart Stockholm ingår inte alls någon stor satsning på kollektivtrafik, något som lyfts fram i en debattartikel i DN av Kollektivtrafikant Stockholm.

Det Stockholmsregionen behöver för att kunna få ett effektivt, klimatsmart och modernt trafiksystem är en massiv utbyggnad av spår.  Spårsatsningar som nu hindras av att 30 miljarder istället läggs på Förbifart Stockholm.

Filed under: Trafik

Bloggarkiv

MP logo

RSS mp.se/stockholm

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS mp.se

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
%d bloggare gillar detta: